Home / Blog / Betonschade herstellen

Hoe laat je betonschade herstellen?

Helaas, soms loopt het wel eens fout bij beton. En dan is het belangrijk om zo snel mogelijk het beton te laten herstellen. Maar voor je dat doet, moet je weten waar de betonschade vandaan komt. Het is een beetje zoals met ziek zijn: je gaat eerst naar de dokter voor een diagnose, daarna pas ga je naar de apotheker.

Oorzaken betonschade

Als je betonschade opspoort, is het belangrijk dat je als architect denkt als een dokter. Wie de verschillende oorzaken kent, kiest sneller de juiste remedie. Laten we de voornaamste oorzaken even op een rij zetten:

• Vers beton

Slechte kwaliteit, slechte plaatsing, slecht droogproces, slechte bekisting. Met vers beton kan er veel foutlopen. En tegelijk kan je ook veel problemen vermijden op voorhand.

• Jong beton

Dat is beton dat nog niet helemaal is uitgehard. Als je die te snel belast, dan bestaat de kans dat het beton beschadigd raakt of te veel krimpt.

• Verhard beton

Deze problemen treden op nadat het beton is uitgehard. Dan gaat het bijvoorbeeld over trillingen, zuren of erosie.

• Wapeningscorrosie

Ook de wapening in het beton kan schade oplopen. Op wereldschaal is dit de meest voorkomende schade aan gewapend beton.

Grondige betonherstelling

Als je renoveert, kan het zijn dat de bestaande betonstructuren beschadigd zijn. Vaak zie je met het blote oog wat het probleem is, maar evengoed is er bijkomend onderzoek nodig om de binnenstructuur van het beton te controleren.

En dat is belangrijk als je een grondige betonherstelling wil die je op termijn miserie bespaart. In grote lijnen bestaat de herstelling van betonschade uit drie fases. Ook je architect zal die fases altijd volgen.

1. Diagnose

Als je weet wat de oorzaak van de betonschade is, dan kan je ook de juiste herstelmethode kiezen. Want natuurlijk is niet elke methode geschikt. Meer nog: met de juiste herstelling vermijd je verdere problemen.

Schat het risico op schade in

Ook als er bepaalde plekken in het beton nog geen schade hebben opgelopen, controleer je best het volledige betonoppervlak. Zo schat je toekomstige risico’s in en kan je ook hier tijdig ingrijpen.

2. De juiste herstelmethode

Hier heb je verschillende opties:
– de huidige constructie bewaren
– het gebruik van de constructie beperken
– de constructie beschermen
– de schade herstellen
– de constructie verstevigen
– delen van de constructie wegnemen en/of vervangen

Natuurlijk is het wel belangrijk dat je dan enkele regels in gedachten houdt: de stabiliteit en veiligheid van de constructie, de evolutie van de betonschade, de technische haalbaarheid, het budget, de grootte van de schade, de look van het beton – als je met zichtbeton werkt.

3. De herstellingswerken

Begin niet zelf aan de herstelling van de betonschade. Laat dat doen door een erkende en ervaren aannemer. Het belangrijkste is vooral dat je op elk moment de staat van het beton kan controleren.

Heb je betonschade en zoek je een betonhersteller?
Laat architectenteam A-projects eerst een diagnose maken.