Teaser blogbericht strijden tegen klimaatcrisis
Home / Blog / Ook wij strijden officieel tegen de klimaatcrisis

Ook wij strijden officieel tegen de klimaatcrisis

Met de klimaatconferentie in Madrid voor de deur staat het heetste hangijzer van de laatste jaren terug bovenaan de politieke agenda. Maar het laatste wat je van politici kan zeggen, is dat ze werken aan een duidelijk klimaatbeleid. En dus schiet de industrie wereldwijd zelf in actie. In Engeland engageerden Britse architectenbureaus zich formeel om actief de strijd aan te gaan tegen de klimaatcrisis. Intussen is hun charter al door 700 architectenbureaus ondertekend. En ook in België sloot Architectenteam A-projects zich aan bij Belgium Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency.

Nieuwe werkwijze

Het is niet onlogisch dat zo’n initiatief uit de architectenwereld komt. De bouwsector is tenslotte verantwoordelijk voor zo’n 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien hebben architecten ook een impact op het natuurbehoud.

En dus is er nood aan een zekere reflectie: hoe beantwoorden we aan de noden van onze maatschappij zonder de ecologische grenzen van onze planeet te overschrijden? De kennis is er, de technologie ook. Het is enkel een kwestie van een werkwijze te vinden die meer rekening houdt met klimaat, milieu en leefomgeving.

Duidelijk engagement

De belangrijkste punten van het charter spreken voor zich:

  • Meer koolstofarme materialen gebruiken
  • Minder bouwafval creëren door beter samen te werken met ingenieurs, aannemers en klanten
  • Duurzame mobiliteit opnemen in projecten
  • Minder materialen verspillen en meer denken aan een circulaire economie
  • De levensduur van bestaande gebouwen verlengen als milieuvriendelijk alternatief voor sloop en nieuwbouw

Maar dit is de belangrijkste regel

Als architect moet je de opdrachten die regelrecht indruisen tegen een positief klimaatbeleid, in vraag durven stellen. Ook bij Architectenteam A-projects volgen we die regel strikt.

En wat na de handtekening?

Vandaag ondertekenden al een twintigtal Belgische architectenbureaus het charter. Dat doen ook andere bureaus in andere landen. Van zodra er genoeg handtekeningen verzameld zijn, gaat de lijst naar de verantwoordelijke ministers met de vraag voor een concreet gesprek. Architectenteam A-projects blijft zich in elk geval verder engageren voor het klimaat.

Wie de volledige lijst met engagementen wil nalezen, vindt die hier.