Home / Blog / Rol van architecten in betonstop

Architecten spelen belangrijke rol in betonstop

Nergens in Europa wonen mensen zo dicht op elkaar als in België. Zowat 15% van het Vlaamse grondgebied is volgebouwd. Terwijl het gemiddelde in de rest van Europa op 7 procent ligt. Doordat ons land op sommige plekken flink bebouwd is, liggen rivieren toe en heb je bij hevig regenweer meer kans op overstromingen omdat het water nergens naartoe kan. Dat moet dus stoppen, vindt de Vlaamse regering. Daarom wil ze de scheve situatie rechttrekken met de fameuze bouwshift – vroeger beter gekend als de betonstop. En daarin is ook voor architecten een belangrijke rol weggelegd.

Stop op bouwgrond in 2040

Eén van de oorzaken van een volgebouwd land is het feit dat we graag ons eigen plekje hebben. Daardoor is er in Vlaanderen een soort versnippering ontstaan. We gingen niet gezellig bij elkaar bouwen, maar trokken altijd maar verder van elkaar weg: de zogenaamde lintbebouwing. Het doel van de bouwshift is nu om tegen 2040 een knip te zetten in die versnippering en meer te focussen op centra en dorpskernen. Eén van de middelen om dat te doen is om geen nieuwe gronden meer te verkavelen. Alleen op plekken waar al een huis gestaan heeft, mag je dan nog een nieuw huis bouwen.

Weetje

Wat gebeurt er als je nog een bouwgrond hebt liggen voor je kinderen? Dan wil de regering Jambon je daar ruimschoots voor verlonen: je krijgt maar liefst 100% van de marktwaarde voor je grond.

Creativiteit van architect cruciaal

Als je straks niet meer mag bouwen waar je wil en we dichter bij elkaar moeten gaan wonen, is er meer dan ooit nood aan creativiteit. Zeker als de Vlaamse overheid meer rendement wil halen uit kleinere oppervlaktes. Het belang van een ontwerp op maat zal daarom nóg belangrijker zijn. Een ontwerp dat de compacte ruimte slim benut zonder comfort, lichtinval en privacy op te geven. Een boeiende oefening die A-projects als creatief en gedreven architectenbureau graag wil maken. Want het is niet omdat de ruimte beperkt is, dat de opties beperkt zijn.

Belasting op meerwaarde na herbestemming afgeschaft

Heb je vandaag het geluk dat je grond van landbouw- naar bouwgrond verandert, dan moet je een planbatenheffing betalen. Dat is een belasting op de meerwaarde door een bestemmingswijziging. Om de betonstop extra te versnellen wil de regering die taks nu afschaffen. Zo is het financieel een pak interessanter om te gaan bouwen.

A-projects pleit mee voor extra mankracht en kennis

Enige kanttekening bij de bouwshift: de lokale overheden hebben nood aan meer kennis en een duidelijke langetermijnplan. De Vlaamse regering wil dat gemeentes de drijvende kracht achter de bouwshift zijn. Maar vandaag is minder dan 25% van de architecten tevreden over de werking van de dienst stedenbouw. Alles verloopt te traag en te stroef.

Als gemeentes de bouwshift mee in goeie banen moeten leiden, dan zal hun werk alleen maar toenemen. Maar daar lijken ze vandaag dus nog niet klaar voor. Daarom moet de Vlaamse regering volgens ons naast het juridische kader ook werk maken van extra kennis en mankracht bij lokale besturen.

Heb je zelf bouw- of verbouwplannen? A-projects geeft je vrijblijvend advies