Teaser blogpost welke woning past binnen mijn budget?
Home / Blog / Welke woning past binnen mijn budget?

Welke woning past binnen mijn budget?

Sta je op het punt een huis te bouwen dan is een van de eerste vragen: “wat kan er gerealiseerd worden voor mijn budget?”

Het spreekt voor zich dat heel wat factoren invloed hebben op het gehele kostenplaatje. Een eenvoudige en efficiënte rekenregel is er echter niet. Toch is het mogelijk zelf een inschatting maken.

De meest eenvoudig manier om een kostenraming te maken bestaat erin je te baseren op de geschatte kost per vierkante meter. Deze kost wordt beïnvloed door verschillende factoren.  Zo is de oppervlakte kost voor een open bebouwing relatief duurder dan voor een halfopen invulling.  Deze is op zijn beurt dan weer duurder dan een gesloten bebouwing.

De voornaamste kostdrijvers in een bouwproject zijn de materialen en de gepresteerde werkuren. Daarnaast zal er ook rekening moeten worden gehouden met de erelonen van de architect en mag de btw niet uit het oog verloren worden.

Een vierkante meterprijs voorzien van 1.100€, voor de materialen en het bouwen, is in de meeste gevallen een vrij realistische inschatting. Hiermee heb je echter nog geen rekening gehouden met het ereloon van de architect en de verschuldigde btw. Deze kosten meegerekend kom je algauw uit op een bedrag van om en bij de 1.400€. 

Kan je, voor je woning, over een budget van 250.000€ beschikken en bedraagt de oppervlakte van je woonst om en bij de 175m2 dan klopt je rekening. Wil je echter wat groter bouwen en opteren voor een woning van 190m2 dan wordt het budget erg krap voor een open bebouwing. Een gesloten bebouwing, met deze oppervlakte, valt dan weer wel te overwegen want de kost per vierkante meter ligt bij dergelijke constructies wat lager.

In elk bouwproject dringen keuzes zich op. Het spreekt voor zich dat deze invloed hebben op de prijs per vierkante meter. Opteer je voor een luxueuze afwerking met massieve binnendeuren en een ingebouwde keuken met de allernieuwste snufjes, heeft dit duidelijk invloed op het budget. Ook de gekozen technieken zullen gevolgen hebben. Kiezen voor ecologische opties valt meestal wat duurder uit in aanschaf, maar de terugverdienperiode maakt, de overweging om deze extra kost te maken, wellicht de moeite waard.

We hebben echter niet overal invloed op. Zo is het btw-tarief voor nieuwbouw vastgelegd op 21% en hierbij kunnen we dus niet kiezen. Wat meestal ook vastligt zijn de erelonen van de architect. Deze kunnen verschillen, maar liggen vrijwel altijd rond de 6% voor nieuwbouw en rond de 12% voor verbouwingen. Hierbij ligt het echte verschil eerder in wat je architect voor dit percentage aanbiedt. De bereikbaarheid van je architect, het feit dat deze de tijd neemt om je uit te dagen in je keuzes, in hoeverre de ramingen correct en op niveau zijn en de manier waarop de werf wordt opgevolgd zijn maar een paar elementen die belangrijk zijn bij de keuze van een architect.

Bovenstaande elementen in acht nemend kan je zelf een inschatting maken van de kost van je nieuw te bouwen woning. In dit budget zijn de eventuele studies, de kosten voor de nutvoorziening en de bouwgrond nog niet meegerekend.