Home / Blog / Zorgwoningen

Waar moet een zorgwoning aan voldoen?

Zelf spreken we liever van de romantische term kangoeroewonen. Zorgwonen vinden we iets te klinisch. Maar feit is wel dat het meer en meer opkomt: kinderen die binnen hun bestaande woning een aparte plek creëren voor hun ouders. En dat heeft zo zijn voordelen: als je ouders bepaalde zorgen nodig hebben, ben je altijd vlakbij. En als je ouders niet graag naar een rusthuis gaan, kunnen ze toch zelfstandig blijven wonen. Maar natuurlijk zijn er ook een paar regels voor zorgwonen.

1. Wat zijn de voorwaarden van zorgwonen?

Je bouwt één kleiner woongedeelte in je bestaande woning – maximum
een derde van de totale oppervlakte.

Jij blijft de eigenaar van de woning én van het extra woongedeelte.

Je biedt plaats aan maximum twee personen – minstens één persoon van 65 jaar of
ouder, of minstens één hulpbehoevende.

Je woning moet altijd een fysiek geheel vormen met het zorggedeelte. Een tiny house,
wooncontainer of mobilhome in de tuin is dus géén zorgwoning.

2. Welke procedure moet je zorgwoning volgen?

Je moet bij je gemeente melden dat je een zorgwoning gaat inrichten.

Je hebt geen bouwvergunning nodig als je je woning inricht als zorgwoning. Een
meldingsplicht is er wél. Breid je je woning uit? Dan moet je wel een vergunnig
krijgen van je gemeente. Vraag hiervoor hulp aan je architect.

Je gemeente registreert je woning als zorgwoning: het rijksregister houdt hier
rekening mee voor de berekening van premies of uitkeringen.

Tip: vraag je renovatiepremie of aanpassingspremie aan
Er bestaan geen specifieke subsidies voor zorgwoningen.
Maar als je je woning verbouwt om er een zorgwoning van te maken,
heb je in sommige gevallen recht op een renovatiepremie of aanpassingpremie voor 65-plussers.
Ook hier kan je architect je bij helpen.

3. Voordelen van zorgwonen?

Je ouders kunnen langer thuiswonen: jij kan ze helpen als ze hulp nodig hebben.

Je hebt constant iemand die over je huis waakt.

Je kinderen hebben meer contact met hun grootouders: ze kunnen makkelijk zelf
eens binnenspringen bij oma en opa. En als je geen oppas vindt na school, zijn de
grootouders vlakbij.

Je hebt minder privacy. Dat klinkt als een nadeel, maar een zorgwoning zorgt dat je
quasi nooit alleen bent. Ook al woon je apart, je loopt snel bij mekaar binnen. Als je
goeie afspraken maakt, is het leuk om te weten dat er altijd iemand in de buurt is.

Wil je zelf een zorgwoning bouwen voor je ouders?
Maak een afspraak met A-projects.